ELTE Történeti Intézet

Kelet - Európa Története Tanszék


Kezdőlap           Tanszék története           Munkatársak           Oktatás           Kiadványok           Elérhetőség

Tisztelt Olvasó!

Ön az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszékének honlapján „kopogtat”. Egy olyan tanszékén, amely több mint hét évtizede kutatja és oktatja tágabb régiónk történetét. A történelem iránt érdeklődők, mindenekelőtt egyetemi hallgatóink a tudomány segítségével nap mint nap beutazhatják Kelet-Európát térben és időben, a korai évszázadoktól egészen a XXI. századig - Oroszországtól Szlovéniáig, Csehországtól Szlovákián és Magyarországon át Albániáig, Lengyelországtól Szerbiáig... A térség sokféle kultúrája, amely körülvesz bennünket, mindenkor erős hatással volt a magyarországi gondolkodásra és általában a magyar fejlődésre. Az itt élő népek történetét kutató és oktató tanárok különböző generációkhoz tartoznak, különféle módon gondolkodnak, de van tanszékünknek közös ars poetica-ja, amely a sok évtized alatt kovácsolódott ki.
  Mindnyájan az oknyomozó, feltáró történetírás „törvényeiben” és gyakorlatában hiszünk, azt igyekszünk megvalósítani - sine ira et studio. Mint oktatók és kutatók - Ady és József Attila „örököseként” - a szomszéd népekkel való együttműködés alapján állunk éppen a közös történelmi sors okából. Nemzeti kultúránk fő vonala ebben az értelemben mindig egyetemes volt és szemben állt a nemzeti szűkkeblűséggel. Mindig a szomszéd népekkel való együttélés és barátság nyelvén szólt, akkor is, amikor Bibó István „a kelet-európai kisállamok nyomorúságából” a kiutat az összefogásban („rendezni végre közös dolgainkat” - József A.) találta meg a régió népei számára. „Dunának Oltnak egy a hangja, morajos, halk halotti hang” és „Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa -/török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e multnak már adósa/szelíd jövővel - mai magyarok!” - ahogyan Ady Endre és József Attila híres sorainak aktualitása ma is nemzeti hovatartozásunkkal járó kötelességünkre utal. E szép gondolat jegyében hívjuk Önt, legyen partnerünk, diákként pedig szívesen állunk rendelkezésére, hogy egyetemünk falai között átadjunk valamit abból a szellemi poggyászból, amelyet az idők folyamán felhalmoztunk.

                              Juhász József tanszékvezető
                              Krausz Tamás egyetemi tanár,
                              a Doktori Iskola vezetője

Hírek Események

- 2017 őszén elindult a Balkán-tanulmányok interdiszciplináris mesterszak, amelynek tanrendje itt található: http://www.btk.elte.hu/file/Balk_n-tanulm_nyok_MA_2017.pdf

*
- 2016 áprilisában ünnepelte Palotás Emil prof. emer a 80.sz.napját. Ebből az alkalomból a tanszék egy tan.kötettel köszöntötte őt
*
- 2012. október 5-én nagysikerű konferenciát rendeztek a nemzeti mítoszokról a tanszék doktoranduszai,"Történelem és emlékezet" címmel. A konferencia anyagaiból kötet is készül.
*
- 2012. őszi szemeszterétől tanszékünk vendégoktatója Etleva Lala Albániából,akinél albán nyelvleckéket és albanalógiai kurzusokat lehet felvenni.
*
- 2012. július 1-től a tanszék vezetője Juhász József.
*
- 2011. március 31-én a tanszék megünnepelte Palotás Emil professzor, a tanszék előző vezetőjének 75. születésnapját.

*

Életének 87. évében elhunyt Niederhauser Emil, Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, haláláig az MTA Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója, Kelet-Európa története kutatásának világhírű szaktekintélye.

KRAUSZ TAMÁS és SZVÁK GYULA megemlékezése.

*