Curriculum vitae

Curriculum vitae

 

Bartha Eszter

 

 

 

Email:                     barthaeszter@hotmail.com

Munkahely:             ELTE BTK, Kelet-Európa Története Tanszék

Múzeum krt. 6-8, 231. szoba

Tel:                         (36)-(1)-4855-257

Mobil:                      305299765

Beosztás:                egyetemi docens

Levelezési cím:       Budapest, Mária u. 11. 1085

 

 

Egyéb munkahelyek:

2016/2017 Visiting Professor (Central European University, történelem)

2014-2016 MTA TK Szociológiai Intézete, tudományos főmunkatárs

2010 Visiting Fellow (University of Chicago)

2007-2008 Max Weber Fellow (European University Institute, Firenze)

 

 

 

Kutatási terület:   

 

20. századi kelet-európai társadalomtörténet, azon belül a munkástörténet és a rendszerváltozás

 

Oktatott kurzusok:

 

A sztálinizmus mindennapjai (BA-kurzus)

A holokauszt története (BA-kurzus)

Lázadó fiatalok: 1968 szellemi és történeti gyökerei (BA-kurzus)

Rendszerváltások története a 20. századi Kelet-Európában (BA-kurzus)

Az államszocializmus problémái Közép- és Kelet-Európában (BA-kurzus)

Dictatorships in Comparison (ERASMUS-kurzus)

A munkások és a szocializmus (tutorálás)

Emancipáció, államszocializmus, rendszerváltás: A nők helyzetének változása Kelet-Közép Európában (MA-kurzus)

A kelet-európai zsidóság története a 20. században (MA-kurzus)

Gender under State Socialism

                              

 

Tudományos fokozat:

 

2013                       Habilitáció (Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelemtudomány)

 

2007                       Doktori fokozat (történelem)

Közép-európai Egyetem, Történelem Tanszék (Budapest)

 

A disszertáció címe: Alienating Labor: Workers on the Road from Socialism to Capitalism in East Germany and Hungary, 1968-1989 (A munkásosztály elidegenítése: A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba az NDK-ban és Magyarországon, 1968-1989)

 

2008. márc. 12.      A PhD- fokozat honosítása (Honosítási szám: F1127861/HON/2008/020)

 

2012                        Doktori fokozat (szociológia)

ELTE Társadalomtudományi Kara, Szociológia Doktori Iskola

 

A disszertáció címe: Magányos harcosok: Munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon

 

 

Egyetemi végzettség:

 

 

2001-2002              M. Phil. in Modern Society and Global Transformations

 

Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge

 

1999-2000              MA (történelem)

 

Közép-európai Egyetem, Történelem Tanszék (Budapest)

 

 

1994-2002              angol szakos előadó

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Anglisztika

 

 

1995-2000              szociológus

szakirány: kutató szociológus

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara

 

 

1994-1999              történelem szakos előadó

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

 

 

 

Kutatói ösztöndíjak:

 

2014-2017    Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2010-2013    Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

2013/2014 tavaszi félév    Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (4 hónap, Halle)

2009             Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (3 hónap, Bécs)

2009            Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

2007-2008:   Max Weber posztdoktori ösztöndíjas a firenzei Európai Egyetemen (Tanszék: történelem)

2007            A Politikatörténeti Alapítvány kutatói ösztöndíja

2004            A Rézler Gyula Alapítvány ösztöndíja   

2003             A Lipcsei Egyetem Kelet-Európai Történet és Kultúra Központjának ösztöndíja, 3 hónap

1999             Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány kutatói ösztöndíja Bécsbe, 2        hónap

 

 

Tanulmányi ösztöndíjak:

 

2013             Research in Paris ösztöndíja

2005             Marie-Curie doktori ösztöndíj (“Building on the Past: European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean), Bielefeld, 4 hónap, 2004            

2004             A ZEIT-Stiftung (Hamburg) ösztöndíja (“Deutschland und seine östlichen Nachbarn – Beiträge zur europäischen Geschichte”)

2002-2003    DAAD-ösztöndíj a Freie Universität Berlinbe (10 hónap)

 

 

Idegen nyelvtudás:

 

Angol (kiváló)

Német (kiváló)

Latin (alapfok)

Olasz (alapfok)

 

 

 

Szakmai tagságok:

 

Magyar Szociológiai Társaság

2012-2013 OTKA-zsűritag (Szociológia-demográfia)

2000- József Attila Kör

 

Szerkesztőségi tagság:

Eszmélet

 

 

 

Konferenciaszervezés:

 

Varga Zsuzsannával: 2011. március 24, ELTE Kelet-Európa Története Tanszék (Budapest): Határokon túl: Nemzetközi konferencia szervezése Mark Pittaway (1971-2010) emlékére

 

Brigitte Le Normand-dal: 2008. május 29, European University Institute (Firenze): Symposium Legitimation and State Parties in Socialist Europe

 

 

Bel- és külföldi konferenciákon, műhelyeken tartott előadások:

 

 • Lonely fighters. East German and Hungarian workers under postsocialism. How Class Works 2014 Conference. The State University of New York, Stony Brook, 5-7 June, 2014.

 

 • Workers and new capitalism in East Germany and Hungary. Max Weber Fellows' Contribution to Social Sciences and Humanities conference. Florence, European University Institute, 11-13 June 2014.

 

·        Workers in Postsocialist East Germany and Hungary: a Lonely Struggle. Worlds of Labour: Reassessing Social Change in Twentieth Century Eastern Europe. Közép-Európai Egyetem, 2014. április 9.  

·        A totalitarizmus-elmélet historiográfiai kritikája. Az antiszemitizmus történelmi formái és a holokauszt Oroszország és a Szovjetunió területein. ELTE BTK, 2014. március 24-25.

·        Csendes szavazók (Gulyás Attilával és Tóth Andrással közösen). MTA TK Szociológiai Intézete, 2014. április 3.

·        Az államszocializmustól a posztszocialista kapitalizmusig: Megjegyzések Huszár Ákos Foglalkozási osztályszerkezet (III.) – Egy normatív-funkcionalista osztálymodell vázlata c. tanulmányához. A hazai intézményes szociológia 50 éve. MSZT Konferencia Szociológiai Szemle Műhely, 2013, október 24.

·        Társadalmi struktúra a Kádár-korszakban és a rendszerváltás után: viták és válaszok. A mai magyar társadalom (konferencia Szalai Erzsébet szervezésében). Erdőtarcsa, 2013, szeptember 28-29.

 

 • A jóléti diktatúrák felemelkedése és bukása BTK 377. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM: Bemutatkozik a Történeti Intézet. 235 éve jött létre az Egyetemes és Oknyomozó Magyar Történelem Tanszék a Budai Királyi Magyar Tudományegyetemen. Konferencia 2012. november 8-9.

 

 • A holokauszt értelmezései Kelet-Európában. A holokauszt emléknapja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

 

 

 • Transforming Working-Class Identities: Class and Ethnicity in Postsocialist Hungary. European Social Science History Conference 2012. Glasgow, 2012, április 11-14.

 

 • „Összetartóbb közösségeket lehetett akkor egy-egy munkahelyen összehozni”: Az emberi kapcsolatok változása a posztszocialista „átmenet” idején. Határokon túl: Nemzetközi konferencia szervezése Mark Pittaway (1971-2010) emlékére, 2011, március 24.

 

·        Magányos harcosok: Munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon. Magyary-OTKA találkozó, Miskolci Egyetem, 2010. november 18-19.

 • Cseléd vagy háztartási alkalmazott? Paradigmák a fizetett házimunkáról. Erdőtarcsai konferencia Szalai Erzsébet szervezésében. 2010. június 11-13.

 

·        Rethinking labour history in Eastern Europe: Legitimacy, consumption and socialism. European Social Science History Conference, Ghent, Belgium, 13-16 April 2010.

·        Munkástudat a rendszerváltás után. 20 év után. Nemzetközi tudományos konferencia az ELTE Kelet-Európa Története Tanszék és a Politikatörténeti Intézet szervezésében. 2010. január 15-16, Budapest.

·        Átmenet, átalakulás, posztszocializmus: A kelet-európai rendszerváltozás nagy elméletei.  Változás, válság, váltás. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. 2009. november 13-14, Debrecen.

 • Magyar és keletnémet munkások az újkapitalizmusban. Fiatal társadalomtudósok konferenciája Szalai Erzsébet szervezésében. 2009. június 12-13, Erdőtarcsa.

 

 • “Because I am not happy that Audi is prospering”: Reshaping workers’ nationalist     sentiments in postsocialist Hungary. 10th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists (EASA), Ljubljana, 26-30 August 2008.

 

 • “From consent to discontent: Workers and the Party in Hungary under Late Socialism”. Symposium Legitimation and State Parties in Socialist Europe, European University Institute, Florence, 29 May, 2008.

 

 •  “A failed dialogue: Workers, the Party and the Economic Reform in the GDR and Hungary (1963-1968)”. Seventh European Social Science History Conference (ESSHC), University of Lisbon, 26 February - 1 March 2008.

 

 • Cseléd vagy háztartási alkalmazott? A fizetett munka és a globalizáció. A perifériától a perifériáig? Az ELTE Ruszisztikai Intézet és a Kelet-Európa Története Tanszék közös konferenciája Krausz Tamás 60. születésnapja alkalmából. ELTE, 2008. február 25.

 

 • 1968 és a munkások. 1968 és a világ, ELTE Kelet-Európa Története Tanszék, 2008. május 5.

 

·         Popular memories of the socialist regimes in East Germany and Hungary. Memory from Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediations. University of Tartu, 11-14 January 2007.

·        Goodbye Lenin? Formation of new working-class identities in East Germany and Hungary. Colloquium: New Researchers on Varieties of Capitalism and Socio-economic Change in Central and Eastern Europe. London School of Economics, 5-6 October 2007.

·        Legitimacy and workers in the late Kádár-regime. Social History in East-Central Europe. International and interdisciplinary workshop. Central European University, 28-30 September, 2007.

·        Workers in the new capitalist regimes in East Germany and Hungary. Sixth European Social Science History Conference (ESSHC), Amsterdam, 22-25 March, 2006.

·        Workers in the workers’ states: The case of the GDR and Hungary. UCL, School of Slavonic and East European Studies, London, 25-27 February, 2006.

·        A holokauszt és a “totalitarianizmus”. Holokauszt: történelem és emlékezet. Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005. december 2.

·        The change of regimes in East Germany and Hungary. Conference of the Marie Curie Doctoral Fellows, University of London, 23-25 June, 2005.

 

 

Külföldi egyetemen, kutatóműhelyekben tartott önálló előadások:

 

 

 

 • Workers in Postsocialist East Germany and Hungary: A Lonely Struggle. The Slovak Academy of Sciences, Institute of Political History, 11 April 2014.

 

 • Paradigms of systemic change in Eastern Europe. Gdansk University of Technology ERASMUS Teachers Mobility Programme, 14 June 2013.

 

 • Labour in Eastern Europe. Gdansk University of Technology ERASMUS Teachers Mobility Programme, 6/1/2012.

 

 • Lonely Fighters: Workers in postsocialist East Germany and Hungary, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, 27 September, 2012.

 

 • Welfare dictatorships in East Germany and Hungary. University of Chicago, 14 May 2011.

 

·        Workers on the Road from Socialism to Capitalism in Eastern Europe. The Open University, Milton Keynes, 24 June, 2010.

 

·        The economic reforms and the workers in the GDR and Hungary. Rutgers University, New Jersey, 8 September, 2008.

 

·        „From Transitology to Transformation - Theorizing Post Socialist Change in Eastern Europe”. London School of Economics, 13 May, 2008.

·        The Power of Silence”. Paper presented at the MWFs Multidisciplinary Research Workshops, European University Institute, Florence, 9. April, 2008.

·        „Transforming memories: Workers’ recollection of the socialist regimes in East Germany and Hungary. Friedrich-Schiller Universität, Jena, 26 November 2007.

·        „Formation of new working class-identities in postsocialist Hungary”. European University Institute, 3 October 2007.

·        Workers in the workers’ state. Bielefeld University, 15 November 2006.

·        The change of regimes in East-Central Europe: a comparative approach. Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig. 6 June 2006.